ลุ้นกองทุนเพิ่มขีดความสามารถฯ เริ่มปีหน้า

รายงานข่าวจากกระทรวงการคลัง เปิดเผยถึงความคืบหน้าร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) กองทุนเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันสำหรับกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมาย พ.ศ. …. ว่า การจัดตั้งกองทุนเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน วงเงิน 10,000 ล้านบาท จะสามารถเริ่มดำเนินการได้ภายในต้นปี 60 เนื่องจากขณะนี้ร่างกฎหมายดังกล่าวอยู่ระหว่างรอให้สภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) พิจารณาบังคับออกมาเป็นกฎหมาย คาดว่าจะได้ข้อสรุปภายใน 1-2 เดือนนี้

Continue reading ลุ้นกองทุนเพิ่มขีดความสามารถฯ เริ่มปีหน้า

ผักปลอดสาร อาหารปลอดภัย

“ผักปลอดสาร อาหารปลอดภัย” ข้อความนี้เริ่มกล่าวถึงกันมาก ในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมา เพราะสังคมเริ่มตื่นตัวในเรื่องสุขภาพ หลังกระแส “บริโภคนิยม” อย่างที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน ส่งผลให้ต้อง เร่งผลิตเพื่อตอบสนองความต้องการ จนละเลยคุณภาพของอาหาร ทำให้เกิด ผลกระทบต่อภาวะสุขภาพและภาวะโภชนาการของคนไทยทั้งในระยะสั้น และระยะยาว

Continue reading ผักปลอดสาร อาหารปลอดภัย

เสาดินนาน้อย เสาชิงช้า

พบกับมหัศจรรย์จากพลังธรรมชาติที่คล้ายคลึงกับ “แพะเมืองผี” อันเลื่องชื่อของจังหวัดแพร่ ทั้งนี้จากหลักฐานทางธรณีวิทยาพบว่า เสาดินนาน้อยเกิดจากการเคลื่อนตัวของเปลือกโลกในยุคเทอร์เชียรีตอนปลาย (late tertian) ประกอบกับการกัดเซาะของพลังน้ำและลมตามธรรมชาติซึ่งนักธรณีวิทยาได้สันนิษฐานว่าที่นี่มีอายุประมาณ 10,000-30,000 ปีมาแล้ว และเคยเป็นก้นทะเลมาก่อนอีกทั้งยังมีการค้นพบกำไลหินและขวานโบราณ (ปัจจุบันเก็บรักษาอยู่ที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติน่าน) ซึ่งแสดงให้เห็นว่าบริเวณนี้อาจเคยเป็นแหล่งอาศัยของมนุษย์ยุคหินเก่ามาก่อน

Continue reading เสาดินนาน้อย เสาชิงช้า

ชอบกินดึก เสี่ยงเกิดโรค

ใครก็ตามที่ชอบรับประทานอาหารไม่ว่าจะนิดเดียวหรือเป็นมื้อเลยก็ตาม ‘ในช่วงเวลากลางคืนดึกดื่น’ นั้น รู้หรือไม่ว่า คุณอาจจะมีความเสี่ยงสูงที่จะเป็นโรค Night eating Syndrome หรือ โรคอาการที่คล้ายอาหารกินผิดปกติ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การรับประทานในช่วงเวลาดังกล่าว ถึงแม้ว่า การรับประทานอาหารนั้น จะเป็นการช่วยซ่อมแซมการสึกหรอของร่างกายก็ตามที แต่หากเลือกรับประทานในช่วงเวลากลางคืน ซึ่งเป็นเวลาที่ควรปราศจากการทำกิจกรรมต่างๆแล้ว นอกจากจะได้อาจจะได้ความอ้วนอยู่แล้ว อาจจะมีโอกาสเสี่ยงที่จะเป็นโรคดังกล่าวได้ด้วยเช่นกัน

Continue reading ชอบกินดึก เสี่ยงเกิดโรค